شرکت دومیشا
خانه / بنتونیت / کارخانه بنتونیت خوراک دام زرین خاک قاین

کارخانه بنتونیت خوراک دام زرین خاک قاین

کارخانه بنتونیت خوراک دام بسیار زیادی در ایران وجود دارند که از این میان می توان به شرکت زرین خاک قاین اشاره نمود.
عمده واحد های فعال خاک بنتونیت که خاک مرغوب و صادراتی دارند در قائن، شمال غرب بیرجند و بخشی در فردوس هستند.
اما اینکه این خاک به چه دردی می خورد و چه کاربردهایی دارد، جالب است!

تجارت بنتونیت خوراک دام و طیور به صورت عمده و خرده انجام می شود.
بنتونیت خوراک دام خراسان زیر قیمت بازار و به قیمت کارخانه را می توانید از مجموعه تولیدی و بازرگانی دومیشا تهیه فرمایید.

کارخانه بنتونیت خوراک دام

کارخانه بنتونیت خوراک دام برای تولید و فراوری بنتونیت جهت مصرف دام و طیور و عرضه انواع بنتونیت به بازار خرید و فروش این محصولات بکار می رود.
رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان گفت: قبل از شهرستان فردوس، دو واحد دیگر در شهرهای قاین و سرایان موفق به اخذ پروانه تولید بنتونیت ویژه خوراک دام و طیور شدند.
رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان با اشاره اینکه نظارت بر فعالیت کارخانه های بنتونیت استان به صورت مستمر انجام می شود، گفت: از محصولات تولیدی این کارخانه ها آزمایش ها و نمونه برداری های لازم گرفته می شود.
فاطمه صباغ زاده، با بیان اینکه بهداشت عمومی و ضررهای اقتصادی احتمالی صنعت دامپروری و تولید محصولات گرفته شده از مایکوتوکسین ها را دارای جایگاه ویژه ای کرده است، افزود: دسته ای از خاکهای رسی همچون بنتونیت که در صنعت دامپروری مورد استفاده قرار می گیرند دارای خاصیت تبادل یونی و ظرفیت جذب آب هستند.

وی همچنین افزود، این ویژگی می تواند مزایای زیر را به دنبال داشته باشد:

 • سبب کننترل مسمومیت های ناشی از سموم قارچی به ویژه آفلاتوکسین
 • افزایش چربی شیر
 • بالا رفتن پروتئین شیر
 • جلوگیری از دسترس خارج شدن آمونیاک از بدن دام شود.

کارخانه بنتونیت خوراک دام

بنتونیت در تغذیه دام

بنتونیت در گروه رسهای معدنی قرار می گیرد. و به دلیل خاصیت های خاصی که از نظر ساختمانی دارد، به عنوان ماده هزاره سوم شناخته شده است.
مدت زیادی است که از بنتونیت در صنایع غذایی مانند کارخانجات تولید روغن و نوشیدنی برای حذف رنگدانه ­ها و فیلتراسیون استفاده می شود.
بنتونیت دارای ویژگی کلوئیدی است.
هم چنین به دلیل وجود یونهای آلی قابل تعویض، تعویض یونی ساختمان بنتونیت را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد.

پژوهش های صورت گرفته در خصوص بنتونیت در خوراک دام

پژوهش گران با مطالعه و بررسی اثر بنتونیت روی عملکرد میشهای شیرده گزارش کردند استفاده از ۴ درصد بنتونیت  باعث افزایش معنی دار موارد زیر در نمونه مورد مطالع نسبت به تیمار شاهد می گردد:

 • قابلیت هضم مواد مغذی
 • افزایش تولید شیرپ
 • چربی شیر
 • کل مواد جامد شیر
 • هم چنین آنها گزارش کردند افزودن بنتونیت به صورت ظاهری باعث کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و اوره پلاسما می گردد.
بنتونیت سدیم به عنوان بافر نیز در نشخوارکنندگان استفاده می شود.
اروین و همکاران(۱۹۵۷) گزارش کردند موقعی که ۳ درصد بنتونیت را به جیره حاوی ۷۵ درصد کنسانتره اضافه کردند،
افزایش وزن روزانه نسبت به گروه شاهد بیشتر بود.
لیک وایز و همکاران گزارش کردند استفاده از بنتونیت سدیم باعث افزایش وزن روزانه و بازدهی استفاده از خورک گردید.

افزودن ۵ درصد بنتونیت باعث افزایش میزان چربی و گل مواد جامد شیر، استات و هم چنین نسبت استات به پروپیونات می گردد.

واگهورن و همکاران در پژوهشی بر روی اثر افزودن بنتونیت همراه با نمک یا بدون نمک به جیره های پلت بر پایه علوفه انجام دادند.
نتایج آزمایش نشان داد افزودن ۳ درصد بنتونیت به جیره باعث افزایش ماده خشک مصرفی و ماده خشک مدفوع گردید.

هم چنین آنها گزارش کردند میزان موارد زیر با افزودن بنتونیت افزایش یافت:

 • هموگلوبین
 • پروتئین
 • کلسترول
 • گلوکز،
 • GOT
 • GPT
 •  پلاسمای خون

صالح و همکاران (۱۹۹۹) در آژمایشی با استفاده از ۱۸۰ گاو شیری دو ماه پس از زایش  اثر بنتونیت بر روی عملکرد گاوها را تا ۱۲ ماه پس از زایش بررسی کردند.
نتایج نشان داد موارد زیر با اضافه کردن بنتونیت بهبود یافت:

 • ضریب هضمی ماده خشک
 • ماده آلی
 • پروتئین خام
 • NFE

تحقیقات صورت گرفته در خصوص بنتونیت دامی

سالم و همکاران(۲۰۰۱) در آژمایشی با افزودن ۴ یا ۸ درصد بنتونیت به جیره شاهد گزارش کردند افزودن بنتونیت باعث بهبود قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین خام، فیبر خام و بهبود افزایش  وزن روزانه گردید.
همچنین نتایج آنالیز خون نشان داد غلظت نیتروژن اوره ای ، آلبومین و GOT پلاسمای خون به طور معنی اری با فازودن بنتونیت کاهش یافت.

در پژوهشی دیگر با افزودن بنتونیت به میزان ۵/۲ و ۵ درصد به جیره های شامل کنسانتره و سبوس در بزهای آنگورا گزارش کردند بنتونیت به طور معنی داری باعث افزایش قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین خام و بهبود ضریب  تبدیل خوراک گردید.
افزایش وزن روزانه در حیوانات تغذیه شده با جیره های شامل بنتونیت نسبت به گروه شاهد بالاتر بود.

پژوهش های دیگر صورت گرفته در خصوص بنتونیت دامی

پژوهشی به منظور مطالعه اثر بنتونیت فرآوری شده و نشده، و کلینوپتیلولیت بر میزان  نیتروژن  آمونیاکی ، پروتئین قابل هضم در روده و پروتئین قابل حل در شرایط درون شیشه ای توسط آقاشاهی و همکاران دردو مرحله انجام گرفت.
نتایج نشان داد استفاده از ۲ درصد بنتونیت فرآوری شده و نشده و یا کلینوپتیلولیت تاثیری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی در شرایط درون شیشه ای نداشت.
زمانی که نسبت پروتئین قابل تجزیه در شکمبه پایین بود، بنتونیت فرآوری شده تاثیر بیشتری نسبت به کلینوپتیلولیت داشت ولی در سطوح بالتر پروتئین قابل تجزیه، تفاوتی بین این دو افزودنی معدنی مشاهده نشد.
هم چنین اضافه کردن بنتونیت فرآوری نشده و کلینوپتیلولیت باعث کاهش قابلیت هضم پروتئین شد.

در آزمایش راست پور و همکاران (۱۳۸۷) بر روی ۲۴ راس گوساله براون سوئیس،  از دو درصد بنتونیت در جیره های پلت استفاده شد
و نتایج نشان داد بعد از شیرگیری اختلاف معنی داری در ضریب تبدیل خوراک بین جیره ها وجود دارد.

باید توجه شود که همه محصولات موجود در یک گروه کیفیت یکسانی ندارند. برای مثال ساختار و ترکیب مواد معدنی کانیهای رسی با هم تفاوت دارد. هم­چنین ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و آلودگی­های احتمالی می­تواند در کارایی بنتونیت موثر باشد.

قیمت بنتونیت در بازار

قیمت بنتونیت در بازار

قیمت بنتونیت در بازار تابع موارد مختلفی است که برخی از آنها به شرح زیر هستند:

 • معدن بنتونیت
 • آنالیز فیزیکی
 • میزان خلوص
 • آنالیز شیمیایی
 • مقدار جذب آب
 • نوع استاندارد
 • آزمون XRD
 • آزمون xrf
 • نوع دانه بندی
 • نحوه بسته بندی

خرید بنتونیت خوراکی

خرید بنتونیت خوراکی

خرید بنتونیت خوراکی با بهترین آنالیز و زیر قیمت بازار را به مجموعه ما بسپارید.
شرکت ما انواع بنتونیت با کاربردهای مختلف را در دسترس خریداران به قیمت کارخانه بنتونیت خوراک دام می گذارد.

با توجه به پژوهشهای متعدد علمی انجام شده بر روی بنتونیت ، می توان دریافت بنتونیت دارای اثرات زیر است:

 • بنتونیت دارای اثرات بسیاری در  تغذیه دام
 • از جمله بهبود شرایط تخمیر
 • جذب پروتئین
 • بهبود تولید و بازده غذایی
 • بهبود متابولیسم نیتروژن در شکمبه
 • کاهش عوامل بیماریزا

فروش بنتونیت دامی

فروش بنتونیت دامی

فروش بنتونیت دامی در صنعت دامپروری و پرورش طیور روز به روز در حال افزایش است.
ضمنا بنتونیت زرین در موارد زیر بکار می رود:

 • صنعت رنگ سازی
 • ساخت کاغذ
 • مواد آرایشی
 • بهداشتی
 • حفاری
 • در دامپروری به عنوان قارچ کش در خوراک
 • چسباننده پلت خوراک دام و طیور
 • برای بستر حیوانات
جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت دومیشا
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09120336435
شماره تلفن ثابت: 03142510034
آدرس کانال: domisha@
پست الکترونیکی: domisha8@gmail.com

مطلب پیشنهادی

قیمت خاک بنتونیت چاه ارت

در دنیا هر ساله به تعداد اشخاصی که به وسیله رعد و برق کشته می …

دیدگاهتان را بنویسید