شرکت دومیشا
خانه / بنتونیت محمدرضا سمیعی

بنتونیت محمدرضا سمیعی

بنتونیت محمدرضا سمیعی که معدن آن در بیرجند قرار دارد یکی از انواع بنتونیت عرضه شده به بازار است. انواع بنتونیت به قیمت کارخانه خرید و فروش می شود. خرید بنتونیت خاک رس، فروش بنتونیت، قیمت بنتونیت، خرید بنتونیت، فروش بنتونیت بیرجند، خرید بنتونیت بیرجند، قیمت بنتونیت بیرجند

بنتونیت محمدرضا سمیعی و قیمت فروش آن

بنتونیت محمدرضا سمیعی یکی از انواع بنتونیت موجود در بازار است. با توجه به نیاز خریدار بنتونیت محصول مورد نظر عرضه می شود. قیمت بنتونیت محمد رضا سمیعی از حدود 150 تومان در هر کیلو شروع شده و با توجه به میزان جذب آب و مرغوبیت تعیین می گردد. فروش …

توضیحات بیشتر »