• به صورت فله
  • انواع جامبو بگ (بیگ بگ)
  • دانه بندی در کیسه های ۳۰ و ۵۰ کیلویی
  • انواع کیسه آرم دار با سفارش متقاضی و غیره